Direttiva tal-Kummissjoni 2012/40/UE tas- 26 ta’ Novembru 2012 li tikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali Test b’relevanza għaż-ŻEE