Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 345/2010 tat- 22 ta’ April 2010 li jistipula r-rati tar-rifużjonijiet applikabbli għall-bajd u l-isfar tal-bajd esportati fil-forma ta’ oġġetti li ma jaqgħux taħt l-Anness I tat-Trattat