Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 971/2011 tad- 29 ta’ Settembru 2011 li jistabbilixxi l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor għas-sena tas-suq 2011/2012