TITJUR Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (is-Sitt Awla) tal-4 ta' Frar 2010. # Il-Kummissjoni Ewropea vs ir-Renju ta' l-Iżvezja. # Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 2006/24/KE - Komunikazzjonijiet elettroniċi - Żamma ta’ data ġġenerata jew ipproċessata b’konnessjoni mal-provvista ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi - Nuqqas ta’ traspożizzjoni fit-terminu previst. # Kawża C-185/09. Il-Kummissjoni vs L-Iżvezja