Written question E-005523/11 Marc Tarabella (S&D) lill-Kummissjoni. It-trasparenza tal-investimenti strutturati