Written question E‑8016/10 Fiorello Provera (EFD) lill‑Kummissjoni. Għanijiet ta’ Żvilupp tal‑Millennju: L‑Aċċess għall‑Ilma – MDG 7