Sprawa C-94/16 P: Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2015 r. w sprawie T 83/14: LTJ Diffusion/EUIPO – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), wniesione w dniu 16 lutego 2016 r. przez LTJ Diffusion