Asia C-94/16 P: Valitus, jonka LTJ Diffusion on tehnyt 16.2.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-83/14, LTJ Diffusion v. EUIPO – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), 15.12.2015 antamasta tuomiosta