Věc C-94/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. února 2016 LTJ Diffusion proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) ze dne 15. prosince 2015 ve věci T-83/14, LTJ Diffusion v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví – Arthur a Aston (ARTHUR & ASTON)