Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5731 – AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) Text av betydelse för EES