Opinjoni tal-Kummissjoni tal- 11 ta’ Ġunju 2012 li tirrigwarda l-pjan għar-rimi ta' skart radjuattiv mir-Reattur Internazzjonali Termonukleari Sperimentali (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) f’Cadarache, Franza, skont l-Artikolu 37 tat-Trattat tal-Euratom