Ilmoitus tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan osittaisen välivaiheen tarkastelun vireillepanosta