Kawża T-644/11 P: Appell ippreżentat fid- 9 ta’ Diċembru 2011 minn Eugène Emile Kimman mis-sentenza mogħtija fid- 29 ta’ Settembru 2011 mit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku fil-Kawża F-74/10, Kimman vs Il-Kummissjoni