Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 768/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw