Sag T-517/10: Rettens dom af 12. juli 2012 — Pharmazeutische Fabrik Evers mod KHIM — Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket HYPOCHOL — ældre nationalt figurmærke HITRECHOL — relativ registreringshindring — ingen risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)