2010/650/UE: Deċiżjoni Nru 2/2010 tal-Kunsill tal-Ministri AKP-UE tal- 21 ta’ Ġunju 2010 dwar miżuri tranżitorji applikabbli mid-data tal-iffirmar sad-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim li jemenda għat-tieni darba l-Ftehim ta’ Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku, min-naħa l-waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmat f’Kotonù fit- 23 ta’ Ġunju 2000 , kif emendat għall-ewwel darba fil-Lussemburgu fil- 25 ta’ Ġunju 2005