Written question E-003115/11 Zigmantas Balčytis (S&D) lill-Kummissjoni. Reviżjoni tal-istandards tas-sikurezza tal-impjanti nukleari