Osobitná správa č. 11/2011 Umožňuje koncepcia a riadenie systému zemepisných označení jeho účinnosť?