Sprawa T-325/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 r. — Boston Scientific przeciwko OHIM — Terumo (CAPIO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego CAPIO — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy CAPIOX — Względna podstawa odmowy rejestracji — Rzeczywiste używanie znaku towarowego — Artykuł 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94)