T-325/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 10-i ítélete – Boston Scientific kontra OHIM – Terumo (CAPIO) ( Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A CAPIO közösségi szóvédjegy bejelentése – CAPIOX korábbi nemzeti szóvédjegy – Viszonylagos kizáró ok – A védjegy tényleges használata – 40/94/EK rendelet 43. cikkének (1) és (2) bekezdése – Összetéveszthetőség – 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja )