Sag T-325/06: Dom afsagt af Retten i Første Instans den 10. september 2008 — Boston Scientific mod KHIM — Terumo (CAPIO) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om CAPIO som EF-ordmærke — ældre nationalt ordmærke CAPIOX — relativ registreringshindring — reel brug — artikel 43, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 40/94 — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94)