Věc T-325/06: Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 10. září 2008 – Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO) ( Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Žádost o zápis slovní ochranné známky Společenství CAPIO — Starší národní slovní ochranná známka CAPIOX — Relativní důvody pro zamítnutí — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 43 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 40/94 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst.1 písm. b) nařízení č. 40/94 )