Sentenza tal-Qorti Ġenerali (it-Tieni Awla) tat-28 ta' Ġunju 2011.