Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 947/2011 tat- 22 ta’ Settembru 2011 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95