Written question E-009681/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Indikazzjoni tal-affiljazzjoni reliġjuża fuq iċ-ċertifikati tal-istudenti li jispiċċaw l-iskola sekondarja