Kawża C-311/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal- 21 ta’ Jannar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal de première instance ta’ Mons — il-Belġju) — Société de Gestion Industrielle (SGI) vs L-Istat Belġjan (Libertà ta’ stabbiliment — Moviment liberu tal-kapital — Taxxi diretti — Leġiżlazzjoni dwar it-taxxa fuq id-dħul — Determinazzjoni tad-dħul taxxabbli tal-kumpanniji — Kumpanniji li jinsabu f’sitwazzjoni ta’ interdipendenza — Vantaġġ eċċezzjonali jew gratwit mogħti minn kumpannija residenti lil kumpannija stabbilita fi Stat Membru ieħor — Żieda tal-ammont tal-vantaġġ inkwistjoni għall-profitti stess tal-kumpannija residenti li tat dan il-vantaġġ — Tqassim bilanċjat tas-setgħa ta’ tassazzjoni bejn l-Istati Membri — Ġlieda kontra l-evażjoni fiskali — Prevenzjoni ta’ prattiki abbużivi — Proporzjonalità)