Written question P-5214/10 Filip Kaczmarek (PPE) lill-Kummissjoni. Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni - ACTA