Written question E-004858/11 Gabriel Mato Adrover (PPE) lill-Kummissjoni. Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS)