Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja u l-aġġustamenti għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika - ANNESS V Lista msemmija fl-Artikolu 18 tal-Att tal-Adeżjoni: miżuri transitorji - 1. MOVIMENT LIBERU TAL-MERKANZIJA