/* */

Written question E-9493/10 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Il-bini ta’ impjant għall-ħażna u d-distribuzzjoni tal-kimiċi fir-reġjun ta’ Sousaki, Korintu