2010/599/UE: Deċiżjoni tal-Kunsill tal- 1 ta’ Ottubru 2010 li taħtar membru supplenti Spanjol fil-Kumitat tar-Reġjuni