Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1182/2011 tas- 17 ta’ Novembru 2011 li jiffissa l-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95