Written question E-004243/11 David Casa (PPE) lill-Kummissjoni. Il-flussi migratorji