Written question E-4111/10 Oreste Rossi (EFD) lill-Kummissjoni. Id-disponiment mill-iskart