Written question E-4247/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Il-prinċipju ta’ drittijiet indaqs u n-nuqqas ta’ titjib fil-qagħda tan-nisa tad-dar