Kawża C-66/16 P: Appell ippreżentat fil-5 ta’ Frar 2016 mill-Comunidad Autónoma del País Vasco u minn Itelazpi, S.A. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Il-Ħames Awla) fis-26 ta’ Novembru 2015 fil-Kawża T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco u Itelazpi vs Il-Kummissjoni