Věc C-66/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. února 2016 Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi, S.A. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. listopadu 2015 ve věci T-462/13, Comunidad Autónoma del País Vasco a Itelazpi v. Komise