Written question E-004334/11 Oreste Rossi (EFD) lill-Kummissjoni. L-użu tar-residwi tad-distillazzjoni tal-wiski f’impjanti għall-iġġenerar tal-enerġija