Written question P-005995/11 Marije Cornelissen (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Il-mira nazzjonali tat-tnaqqis tal-faqar fil-kuntest tal-istrateġija tal-UE 2020