Il-pubblikazzjoni aħħarija tad-dokumenti COM ħlief għal proposti leġiżlattivi u proposti leġiżlattivi adottati mill-Kummissjoni ĠU C 140, 11.5.2011