Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “It-tisħiħ tal-koeżjoni tal-UE u tal-koordinazzjoni tal-politika soċjali tal-UE permezz tal-klawżola soċjali orizzontali ġdida fl-Artikolu 9 tat-TFUE” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)