Written question E-001063/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. It-tagħlim tal-Ispanjol fl-iskejjel Griegi