Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-pożizzjoni li għandha tieħu l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni stabbilit permezz tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha fuq naħa, u r-Renju tal-Marokk, fuq in-naħa l-oħra, li jemenda l-Artikolu 15(7) tal-Protokoll Nru 4 ta' dak il-Ftehim, dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta' "prodotti ta' oriġini" u metodi ta' kooperazzjoni amministrattiva