Cauza C-446/05: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 13 martie 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Bruxelles — Regatul Belgiei) — Procedură penală/Doulamis (Articolul 81 CE coroborat cu articolul 10 CE — Legislație națională care interzice publicitatea în materie de servicii stomatologice)