Sprawa C-446/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 13 marca 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgia) — Postępowanie karne przeciwko Ioannisowi Doulamisowi (Artykuł 81 WE w związku z art. 10 WE — Krajowe przepisy zakazujące reklamy w zakresie świadczenia usług dentystycznych)