Lieta C-446/05: Tiesas (otrā palāta) 2008. gada 13. marta spriedums ( Tribunal de première instance de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Kriminālprocess pret Ioannis Doulamis (EKL 81. pants, skatīts kopā ar EKL 10. pantu — Valsts tiesību akti, kuros ir paredzēts aizliegums reklamēt zobārstniecības pakalpojumus)