Sag C-446/05: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 13. marts 2008 — Straffesag mod Ioannis Doulamis (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgien) (Artikel 81 EF, sammenholdt med artikel 10 EF — national lovgivning, der forbyder reklame for tandplejeydelser)