Written question E-001054/11 Martin Ehrenhauser (NI) lill-Kummissjoni. Sistema dixxiplinari — Anness IX, Taqsima 6, Artikolu 23