L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat- 18 ta’ Mejju 2010 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2011 (2010/2005(BUD))#ANNESS