Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Xejriet u konsegwenzi fil-qasam tal-industriji tas-servizzi personali soċjali, tas-saħħa u tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)